UNITARY STATUS DOLLAR ECOIN CRYPTOGRAPHIC RESERVE

CẦN HỢP TÁC LẬP TRÌNH WEB

Chào các bạn lập trình viên của Việt Nam.

Hiện nay trang web này thuộc quyền sở hửu của người việt chúng ta.

Nên chúng tôi cần sự hợp tác xây dựng các modul mới.

Các modul mới gồm: sơ đồ giao dịch, biểu đồ Chart, gửi và nhận tiền Online, game java…. tạm thời là như vậy.

Tất cả điều viết trên nền tảng ngôn ngử, code PHP.

Chúng tôi rất mong sự hợp tác của các bạn trên thế giới.

Thân chào các bạn.

Copyright © 2017, Chichicaca.com. All Rights Reserved.